Nol​​ana
Schapenst​amboek

Overzicht van de kosten, die verbonden zijn aan het stamboek

Entreegeld:
Eerste jr. contributie:

€ 75,- (éénmalig)
€ 25,- 

Contributie volgende jaren:

€ 25,- per jaar.

Gebruik Nolana registratie systeem

€ 30,- per jaar

Voorrijkosten  scannen:

€ 38,50

Scannen:

€ 2,00 per lam

Inschrijvingskosten:

€ 1,- per dier (Van schapen die nog niet in het stamboek geregistreerd staan).

Overschrijven  van geregistreerd dier naar een ander lid of nieuw lid

€ 1,- per dier (te betalen door koper).

Afstammingsbewijs:

€ 1,00 per opgevraagd dier met een maximum van € 15,-/jaar.

Aanvraag officieel afstammingsbewijs via fokregistratie

€ 2,50 per dier.

Lammerenregistratie (geboortegegevens):

Geboorteregistratie

Lammeren aantal
+ stamboekregistratie

Registratie zuivere lammeren

€ 1,00 / lam

Registratie Kruisings lammeren

€ 0,50 / lam