NOLANA

Schapenstamboek

Het stamboek

Het Nolana Schapenstamboek is opgericht om binnen het stamboek gericht te kunnen fokken.
Men heeft twee fokrichtingen n.l. de Nolana Vleesschaap en het Nolana Landschaap. Dit zijn twee aparte rassen

Het Nolana Schapenstamboek heeft als doel de kwaliteit van de fokdieren van haar leden te bewaren en te bevorderen. Ze voert dan ook een gedegen fokregistratie. Op termijn zullen er ook fokwaarde schattingen uitgevoerd worden. Te denken valt aan de vruchtbaarheidsindex, de vleesindex en een wormen resistentie index. De fokwaardeschattingen worden uitgevoerd volgens het diermodel.
Ook de genotypes voor scrapie-gevoeligheid worden in dit systeem vastgelegd.
Registrerende leden kunnen deze gegevens via hun computer, tablet of telefoon in beeld brengen.

Alle productie- en fokkerijgegevens worden per computer verwerkt en geregistreerd. Tevens worden de benodigde gegevens ook aan het I & R (RVO) en de GD doorgegeven.

Alle registrerende leden kunnen met het Nolana registratie systeem de geboorteberichten en overschrijvingen electronisch aan stamboek, Gezondheidsdienst  en I & R aanleveren.
Via dit systeem wordt ook het bedrijfsregister bijgehouden

Copyright © Nolana 2018 - 2023